Back to Main
 
  Back to previous
 
    News
 
    Articles
 
    Press Room


 

 
 

  Δημιουργντας το "θαμα" της ζως
Η επιστμων της χρονις 2005 μιλ στην ΕΠΤΑ

ΕΠΤΑ" Εβδομαδιαα Εφημερδα του Νομο Πιερας,
Τεχος Νο.71, 27/03/2006

Συνντευξη στη Χριστνα Ι. Σιδηροπολου  Συνντευξη

Εναι εμβρυολγος γενετστρια. κανε τη διδακτορικ της διατριβ στο Πανεπιστμιο του Λονδνου πνω στη μοριακ γενετικ ανθρπινων εμβρων και την ειδικτητ της ως εμβρυολγος στο Νοσοκομεο Hammersmith. Στην μετα-διδακτορικ της ρευνα στον τομα Μοριακς Εμβρυολογας στο Institute of Child Health, ασχολθηκε με την ανχνευση γενετικν ασθενειν σε πριμα μβρυα. Το 1990 κανε τη πρτη στον κσμο Προεμφυτευτικ Διγνωση στον νθρωπο για την αποφυγ γενετικν παθσεων, στο Πανεπιστμιο του Λονδνου (Προεμφυτευτικ Διγνωση: η διγνωση μιας γενετικς ασθνειας πριν ακμα το μβρυο τοποθετηθε στη μτρα). Σμερα, εναι ειδικ στην αντιμετπιση της υπογονιμτητας και ειδικ της αντρικς στειρτητας. Εναι επιστημονικ διευθντρια στο «Ινστιτοτο Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς». Εναι απ τα λγα κντρα στον κσμο που κνει προεμφυτευτικ διγνωση για Μεσογειακ αναιμα και λλες γενετικς ασθνειες«Απ τα 16 μου εχα μαγευτε απ τις προδους της γενετικς.  Καθοριστικς παργοντας ταν η συνντησ μου με τον Robert Edwards, ο οποος αφιρωσε χρνο σε μια φοιττρια (με πολ κακ αγγλικ) για να της εξηγσει γιατ αυτς ο τομας εναι τσο συγκλονιστικς.  Εδα ξεκθαρα τι θελα να γνω.  ταν γνωρζεις το τι και το γιατ, ο τρπος απαιτε απλς πρα πολ δουλει! Σμερα θεωρ τον εαυτ μου πολ τυχερ, γιατ αυτ που διβαζα μικρ σαν επιστημονικ φαντασα εναι τρα η καθημεριν μου δουλει.  Επσης εναι πολ συγκινητικ να βλπεις ζευγρια που δεν μποροσαν να αποκτσουν παιδ, να το κνουν με τη βοθει σου και να αλλζει η ζω τους.  Και σως το πιο ωραο εναι το να βλπω να παιδκι, που το χω δει σαν μβρυο στο μικροσκπιο να ρχεται, να κλωτσει το γραφεο μου, να μου τραβει τα μαλλι!», δηλνει η εμβρυολγος  κυτταρολγος και Επιστμονας της Χρονις 2005 λενα Κοντογιννη αποτυπνοντας μσα σε λγες γραμμς την επιλογ του επαγγλματς της που της χρισε την καταξωση στο χρο της αλλ και την «ικανοποηση» να προσφρει την ευτυχα ενς παιδιο σε ζευγρια με προβλματα υπογονιμτητας.

Σε συνντευξ της στην ΕΠΤΑ, η συντοπτισσα μας λενα Κοντογιννη, κρη του γιατρο Γ. Κοντογιννη, που πρσφατα βραβετηκε με τον ττλο «Επιστμων της χρονις 2005» απ τους αναγνστες του περιοδικο «life & style» μιλει για την επιστμη της, τα ηθικ διλμματα που γεννον οι επιστημονικς κατακτσεις και το μλλον.

ΕΠΤΑ: Γιατ επιλξατε το συγκεκριμνο κλδο;
Ε.Κ.: «θελα να γνω αρχαιολγος μχρι που διβασα για την εξωσωματικ γονιμοποηση, μια επανσταση για τα δεδομνα της εποχς.  Βρκα συναρπαστικ την ιδα τι μπορες να μελετσεις τη ζω στο ξεκνημ της και να προλβεις ασθνειες δη σε αρχικ στδιο.  Απ ττε επικεντρθηκε εκε λο μου το ενδιαφρον.  Σε να ταξδι που κανα στην Αγγλα, παρακολοθησα μια ομιλα του Robert Edwards, «πατρα» της εξωσωματικς γονιμοποησης.  Το πθος του γι' αυτ που κανε και ο τρπος που μου μλησε ταν τον προσγγισα με επηρασαν πολ.  Ως ερευντρια η δια πια, πιστεω τι η ρευνα πνω στην κατψυξη των βλαστικν κυττρων μπορε να εναι το μλλον της ιατρικς».

ΕΠΤΑ: Τι διαστσεις χει λβει η υπογονιμτητα στις ημρες μας;
Ε.Κ.: «Σμφωνα με διεθν στατιστικ στοιχεα τα οποα ισχουν και για την Ελλδα, στην εποχ μας, το 15-20% των νων ζευγαριν αντιμετωπζει προβλματα υπογονιμτητας.  Τελευταα, νας παργοντας χει γνει εξαιρετικ σημαντικς για την υπογονιμτητα στον νθρωπο. Η υπογονιμτητα, εκτς απ ιατρικ πρβλημα, εναι συνδεδεμνη και με τη δημογραφικ κρση και τη γρανση του πληθυσμο.  Μια και το προσδκιμο ριο επιβωσης αυξνεται, εναι προφανς τι ο Ελληνικς πληθυσμς γηρσκει. Συνεπς, μεινεται ο αριθμς των ζευγαριν της αναπαραγωγικς ηλικας πως και των γεννσεων.  Εναι γεγονς τι η αναλογα των ηλικιωμνων νω των 64 ετν σχεδν τριπλασιστηκε απ το 1941 ως το 1986. Το ιατρικ και κοινωνικ πρβλημα της υπογονιμτητας λαμβνει ακμη μεγαλτερες διαστσεις ταν αναφερμαστε σε μα χρα με ντονο δημογραφικ πρβλημα πως η Ελλδα.  να σημαντικ μτρο για την αντιμετπιση της υπογονιμτητας και συνεπς για τον λεγχο του δημογραφικο ζητματος εναι η ιατρικ και κοινωνικοοικονομικ στριξη των υπογνιμων ζευγαριν, οτως στε να δικαιονται και να χουν μεγαλτερη πρσβαση στις ιατρικς υπηρεσες και στην ασφαλιστικ κλυψη για την επλυση του προβλματος».

ΕΠΤΑ: Πσο αποτελεσματικς εναι σμερα οι μθοδοι που προσφρει η επιστμη για την αντιμετπιση της υπογονιμτητας;
Ε.Κ.: «Οι μθοδοι εξωσωματικς γονιμοποησης χουν εξελιχθε για τη θεραπεα πολλν προβλημτων γονιμτητας (τα συχντερα εναι ο σαλπιγγικς παργων και η ενδομητρωση στις γυνακες και ο χαμηλς αριθμς και η κινητικτητα των σπερματοζωαρων στους ντρες).  Παρλληλα χουν εξελιχθε οι μθοδοι για διγνωση γενετικν ασθενειν στο μβρυο πριν την εμφτευσ του στη μτρα, στε να προληφθε η γννηση παιδιν με γενετικς ανωμαλες. Η κινητρια δναμη για την εξλιξη της εξωσωματικς γονιμοποισης εναι το συνεχς αυξανμενο πρβλημα στειρτητας στο δυτικ κσμο».

ΕΠΤΑ: Πολλ ζευγρια θα σας ευγνωμονον. Πως πρατε την απφαση να ρθετε στην Ελλδα;
Ε.Κ..: «ταν μουν στο Λονδνο, ρχονταν πρα πολλο λληνες ασθενες με προβλματα γονιμτητας γενετικν παθσεων, και αισθανμουν τι ταν δικο να μην μπορον να χουν το εππεδο των υπηρεσιν που τους παρεχα στην Αγγλα, εδ στην Ελλδα.  νιωθα ντονα την ανγκη να φρω την τεχνολογα, που ανπτυσσα εδ για να σταματσει η ταλαιπωρα των ασθενν».

ΕΠΤΑ: Ποιες οι προσωπικς σας πεποιθσεις σχετικ με τις μεθδους και εφαρμογς που χρησιμοποιε η επιστμη και τα αντστοιχα ηθικ και θρησκευτικ διλμματα που γενν;
Ε.Κ.: «Οι τερστιες δυναττητες της γενετικς εγερουν λο και περισστερο να θμα με κοινωνικς, ηθικς, φιλοσοφικς και θρησκευτικς προεκτσεις. Οι καννες ως προς το τι εναι ηθικ, αποδεκτ και εφαρμσιμο, εναι κτι το οποο πρπει να εκπορεεται απ την κοινωνα και χι απ τους ερευνητς. Η γενετικ χει απστευτες δυναττητες και το τι μσα απ αυτς εκπορεονται καταστσεις που δεν μπορομε ακμη να διαχειριστομε εναι μεν γεγονς, αλλ δεν κρατε, γιατ πντα μπροστ σε μια καινοργια ανακλυψη υπρχει νας δισταγμς για τα προβλματα που λνει και γι' αυτ που δημιουργε.  Κποιες περιπτσεις εναι ξεκθαρες, εν σε λλες υπρχει διαφωνα, πως στο θμα του γενετικο ελγχου σε παιδι.  χει καταστε αμφιλεγμενο, γιατ πρα πολλο γονες θλουν να ξρουν τα πντα για τις μελλοντικς ασθνειες που σως αντιμετωπσει το παιδ τους, ακμα και αν η γνση αυτ δεν θα επηρεσει τη θεραπεα, εν να παιδ δεν εναι σε θση ψυχολογικ να αντιμετωπσει κτι ττοιο.  Εναι χρος της Πολιτεας να προασπσει αυτ τα συμφροντα, τσι στην Αγγλα τα γενετικ τεστ σε ανλικους απαγορεονται, εν στην Ελλδα εφαρμζονται υπ προποθσεις.λλο θμα που μπορε να προκψει απ τη γενετικ εναι το πο αρχζουν και πο σταματνε τα ρια της εχεμθειας.  Τρα που εναι εφικτ η προληπτικ γενετικ διγνωση για κποιους τπους καρκνου, τι γνεται αν διαγνσεις σε μια γυνακα αυξημνο κνδυνο καρκνου του μαστο;  Οφελεις χι να το ανακοινσεις στην δδυμη αδερφ της;  Εναι σωστ η δισταση που χει δοθε στη γενετικ και τα θματα που πτονται αυτς εναι πρα πολλ, προσωπικ μως υποστηρζω την ποψη τι πρπει να μπανεις ο διος στη θση του ασθεν, γιατ αλλις προσφρεις στερες επιστημονικς συμβουλς.  Επσης, μπορε τα γονδια να δεχνουν πολλ πργματα, αλλ το να αποδδεις τα πντα σε αυτ εναι μια ακραα αναγωγ και δεν πρπει να αποσιωπεται το σστημα των παραγντων που συντελε στην ανπτυξη ενς οργανισμο».

ΕΠΤΑ: Εστε υπρ κατ της κλωνοποησης;
Ε.Κ.: «να απ τα σημαντικτερα συμπερσματα που προκυψαν απ την κλωνοποηση εναι τι οι πυρνες διαφοροποιημνων (εξειδικευμνων) κυττρων διατηρον την παντοδυναμα για την ανπτυξη ενς νου οργανισμο.  Η επιστημονικ και κλινικ σημασα αυτο του γεγοντος εναι τερστια.  Αν τα εμβρυκ κτταρα (αρχγονα "μητρικ" κτταρα που δνουν γνεση σε λους τους ιστος του οργανισμο) εναι δυνατν να δρομολογσουν την ανπτυξ τους προς συγκεκριμνους τπους κυττρων, ττε θα μπορσει να επιτευχθε η παραγωγ συγκεκριμνων ιστν και οργνων στο εργαστριο.  Το γεγονς αυτ χει τερστια σημασα για το μλλον της μεταμσχευσης, εν η θεραπευτικ κλωνοποηση και η χρση εμβρυκν κυττρων πιθανν να αποφρει τερστια οφλη σε ανθρπους με σοβαρς ασθνειες.  Για θεραπεες σε λο τον κσμο οι επιστμονες χουν πλον καταλξει τι δεν μπορομε να βασιστομε σε πληροφορες που προρχονται μνο απ το γενετικ υλικ λλων οργανισμν και γι' αυτν τον λγο η χρση λων των μεθδων της γενετικς της βιοτεχνολογας  συμπεριλαμβανομνης και της κλωνοποησης  εναι θεμιτ, εφσον χρησιμοποιεται μνο για την προθηση θεραπειν που αφορον τον νθρωπο».

ΕΠΤΑ: Τι ακριβς επιδικουν οι επιστμονες με τη θεραπευτικ κλωνοποηση; 
Ε.Κ.: «Να χρησιμοποιηθον κτταρα ενηλκων, προκειμνου να δημιουργηθον στο εργαστριο μβρυα απ τα οποα να απομονωθον τα λεγμενα αρχγονα βλαστοκτταρα (stem cells), τα οποα χουν την ικαντητα να διαφοροποιονται προς διφορους ιστος και ργανα. Απ αυτ δημιουργονται ιστο ργανα, τα οποα χρησιμοποιονται για αντικαταστσεις οργνων αντιμετπιση σοβαρν ασθενειν. Ακμη και δρμα.  Για παρδειγμα, εκτς απ ργανα για μεταμσχευση, θα μπορε να «παραχθε» δρμα για να τοποθετηθε σε ασθενες με βαρι και εκτεταμνα εγκαματα, καθς και νευρικς ιστς για εκφυλιστικς ασθνειες του νευρικο συστματος που τελικ παραλουν και σκοτνουν τον ασθεν για τη θεραπεα ασθενν με Αλτσχιμερ».

ΕΠΤΑ: Πς οραματζεστε το μλλον της επιστμης σας;
Ε.Κ.: «Η αντιμετπιση της ανδρικς και γυναικεας στειρτητας και η γννηση παιδιν χωρς γενετικς παθσεις. Με την προεμφυτευτικ διγνωση χουμε την δυναττητα να επιλξουμε τα μβρυα που δεν θα πσχουν απ μια γενετικ πθηση, να μεταφρουμε αυτ στην μητρα, και τσι μια εγκυμοσνη να αρχσει χωρς την ανησυχα των γονιν για την υγεα του παιδιο τους, και χωρς το δλημμα πιθανς διακοπς της κησης σε περπτωση προβλματος. Επσης, τα βλαστικ κτταρα, τα οποα εναι αρχγονα κτταρα που μπορον να «δημιουργσουν» λους τους ιστος του οργανισμο. Μχρι πρσφατα σε περιπτσεις αιματολογικο καρκνου, οι γιατρο δεν εχαν λλη επιλογ απ την αναζτηση συμβατο δτη για τη μεταμσχευση μυελο των οστν.  Για το 30% - 50% των ασθενν δεν βρισκταν ο κατλληλος δτης ακμη κι αν βρισκταν το ενδεχμενο απρριψης του μοσχεματος ταν μεγλο, εν συχν εχε χαθε πολτιμος χρνος. Σμερα η λψη βλαστικν κυττρων απ τον ομφλιο λρο μπορε να βοηθσει ουσιαστικ.  Καθς η συμβαττητα των κυττρων εναι 100% για το διο το παιδ και στατιστικ υψηλ για μεσα συγγενικ πρσωπα, η πιθαντητα να μη γνει αποδεκτ το μσχευμα απ τον οργανισμ εναι μικρτερη. Πρσφατα γινε με επιτυχα στη Γερμανα γχυση βλαστικν κυττρων στην καρδι ανθρπων που εχαν υποστε μφραγμα.  τσι επιτεχθηκε ανπλαση του μυοκαρδου στα σημεα που ταν κατεστραμμνο και μλιστα σε μια χρα που διατηρε εξαιρετικ αυστηρ ιατρικ δεοντολογα σον αφορ τις νες μεθδους. Οι ρευνες επεκτενονται και στην αντιμετπιση του νεανικο διαβτη, στην θεραπεα τραυμτων της σπονδυλικς στλης και γενικ θεωρεται τι η χρση των βλαστικν κυττρων σως να αλλξει το πρσωπο της Ιατρικς».

[ back ]