Back to Main

  Back to previous

 
  News

 
  Articles

 
  Press Room

 


 
 ΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ
Αδέσμευτος, 30 Αυγούστου 2000


ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Τα εντομοκτόνα προκαλούν στειρότητα

H χρησιμοποίηση διαφόρων χημικών ουσιών (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα) στη γεωργία και στη βιομηχανία, που παλαιότερα θεωρούνταν ασφαλή, σήμερα έχει αποδειχτεί ότι κάθε άλλο παρά καλό κάνουν στον άνθρωπο, αφού "η ύπαρξη και η δράση τους παρεμποδίζει την επίδραση των φυσιολογικών ορμονών στους ιστούς και αλλοιώνει τις φυσιολογικές τους λειτουργίες, με συνέπεια την πρόκληση ασθενειών, όπως καρκίνου, καθώς και ελάττωση της γονιμότητας".
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον βιολόγο- εμβρυολόγο Dr. Ευστάθιο Νικολαρόπουλο της IVF & Genetics, που ασχολείται με το θέμα της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στη γονιμότητα του ανθρώπου πάρα πολύ καιρό.
"Η επιστημονική κοινότητα πιστεύει η σημερινή έκφραση της ζωής είναι αποτέλεσμα της κληρονομικότητας (γονίδια, DNA) και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννιέται ο άνθρωπος. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ο άνθρωπος. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε μια αυξημένη ρύπανση του περιβάλλοντος , που οφείλεται κυρίως σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως, π.χ., στη γεωργία και στη βιομηχανία", λεει ο κ. Νικολαρόπουλος και συνεχίζει¨ "Αναφέρομαι ενδεικτικά σε ορισμένα εντομοκτόνα ζιζανιοκτόνα, σε χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία (π.χ., βαρέα μέταλλα, οργανικοί διαλύτες), σε απόβλητα, σε προϊόντα καύσεων, σε διάφορες ακτινοβολίες κλπ. Ορισμένες από αυτές τις χημικές ενώσεις έχει αποδειχθεί ότι βλάπτουν την υγεία και τη γονιμότητα ζώων και ανθρώπων".
-Υπάρχουν, κ. Νικολαρόπουλε, επιστημονικά δεδομένα που υποδεικνύουν την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία και στη γονιμότητα;
"Βεβαίως και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και που σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου έχει απαγορευθεί η χρήση τους. Οι ενώσεις αυτές ονομάζονται "περιβαλλοντικά οιστρογόνα". Τέτοιες ενώσεις είναι τα εντομοκτόνα DDT και το DBPC, τα πολυχλωριωμένα διαφαινύλια (PCB), οι διοξίνες (TCDD) κ.ά. Οι ενώσεις αυτές είναι εξαιρετικά σταθερές και δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον για δεκαετίες, εισέρχονται στο σώμα του ανθρώπου με την αναπνοή ή τη διατροφή και συσσωρεύονται αθροιστικά στους ιστούς (βιοσυσσώρευση). Σύμφωνα με τα πορίσματα μελετών τα "περιβαλλοντικά οιστρογόνα" προκαλούν προβλήματα στη φυσιολογική λειτουργία των γενετικών οργάνων και τη σπερματογένεση, δηλαδή τη δημιουργία των σπερματοζωαρίων. Ανευρίσκονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και πολλά απ΄ αυτά έχουν ανιχνευθεί ακόμα και στο μητρικό γάλα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη ανίχνευσης DDT στο μητρικό γάλα των γυναικών της Πελοποννήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιβαλλοντικά οιστρογόνα διαπερνούν το φραγμό του πλακούντα και μεταβιβάζονται στα έμβρυα".

Απαγορεύσεις

Βέβαια, η χρήση του εντομοκτόνου DDT έχει απαγορευθεί και δεν χρησιμοποιείται στη χώρα μας σήμερα, αλλά το γεγονός ότι έχει μεγάλο χρόνο ημιζωής (60 χρόνια) καθώς και η ευρεία χρήση του τα προηγούμενα χρόνια, το κατατάσσει αρκετά υψηλά στη βαθμίδα των "περιβαλλοντικών οιστρογόνων" σε σχέση με τις επιπτώσεις που δημιούργησε. "Εάν ψεκαστεί, όμως σε γειτονική χώρα που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές φέρουν τον ψεκασμό είτε από αέρα είτε μέσω ύδατος τότε το πρόβλημα παραμένει", λεει ο κ. Νικολαρόπουλος και συνεχίζοντας περιγράφει εν συντομία την επίδραση του DDT. " Η χρήση του άρχισε τη δεκαετία του '40 στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ σταμάτησε τη δεκαετία του '70 λόγω των προβλημάτων υγείας και γονιμότητας που διαπιστώθηκαν, χωρίς όμως να σταματήσει η παραγωγή του. Ο χρόνος ημιζωής του DDT και των παραγώγων του στο έδαφος και στο νερό είναι περίπου 60χρόνια και συγκεντρώσεις του ανιχνεύθηκαν σε πολλούς ιστούς του ανθρώπου ακόμα και στο μητρικό γάλα.
Αν σκεφθείτε λοιπόν ότι επί δεκαετίες πραγματοποιούνται μαζικοί ψεκασμοί, μπορείτε να διαμορφώσετε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα. Πολλές χημικές ενώσεις που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος και θεωρούνταν αβλαβείς σήμερα υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την τοξικότητα τους".

Επιπτώσεις

-Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σπουδαιότερες επιπτώσεις της επίδρασης των "περιβαλλοντικών οιστρογόνων" στον άνθρωπο;
" Πολλά περιβαλλοντικά οιστρογόνα όπως το DDT έχουν ενοχοποιηθεί για προβλήματα που αφορούν την ανδρική υπογονιμότητα, δημιουργώντας προβλήματα στη φυσιολογική λειτουργία των όρχεων και τη μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα. Μελέτη πρόσφατα δημοσιευμένη διαπιστωμένη διαπιστώνει ότι η γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερη στους άνδρες που αποδεδειγμένα έχουν εκτεθεί σε εντομοκτόνα, συγκριτικά με εκείνους που δεν έχουν εκτεθεί σε αυτά. Πολλοί ερευνητές έχουν συνδυάσει την αύξηση που παρατηρείται στους καρκίνους των όρχεων καθώς και των προβλημάτων δυσλειτουργίας των γεννητικών οργάνων του άντρα με την ύπαρξη των "περιβαλλοντικών οιστρογόνων" στο ανθρώπινο σώμα".
Ο κ. Νικολαρόπουλος στη συνέχειά μας τόνισε ότι και για την ποιότητα του σπέρματος η οποία έχει μειωθεί στην εποχή μας, υπάρχει συσχετισμός με τα "περιβαλλοντικά οιστρογόνα".
"Υπάρχουν μελέτες από διάφορες χώρες (Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο και στη χώρα μας)
που υποστηρίζουν ότι η ποιότητα του σπέρματος έχει ελαττωθεί καθώς και η κινητικότητα του. Στο Παρίσι, έχει δημοσιευθεί μελέτη που παρουσιάζει ετήσια πτώση του αριθμού των σπερματοζωαρίων από 154,3 το 1977 σε 130,1 το 1993.
Οι μεταβολές, βέβαια δεν είναι παντού ίδιες και εξαρτώνται και από τη γεωγραφική θέση".

[ back ]